Związek Zawodowy "KADRA" KWK "Jas-Mos"

  • Jastrzębie-Zdrój ul Górnicza 1, pok. 214
  • tel: 032 756 3683
    tel: 032 756 3596
  • e-mail:

DODATKOWA INFORMACJA NARTY 2022

        Informujemy, iż zgodnie z art. 45 pkt. 2 ppkt. 1, 3 Ustawy o usługach turystycznych z dnia 24 listopada 2017 r., którego zapis znajduje się w Regulaminie Uczestnictwa Adriatyk Tour Katarzyna Wójciak, zwany dalej Organizatorem, może do 20 dni przed rozpoczęciem imprezy zmienić cenę imprezy o różnice wynikłą ze zmianą kosztów paliwa lub wzrostu kursu walut. Zapis ten ustala się, iż w przedziale do 4,4 za 1 Euro (wg kursu sprzedaży NBP z dnia dokonania przelewu) ustalona należność nie będzie podlegała zmianie.

Różnica kursu walut – ustala się, że kwota odpłatności za skierowanie obejmuje kwotę regulowaną w euro tj. 450 euro przeliczoną wg kursu 4,40 oraz stałą kwotę w złotówkach 270 zł.

W związku z wzrostem kursu euro cena imprezy narciarskiej ulega zmianie o różnicę kursową. Przeliczeniu będzie podlegała część kwoty imprezy do zapłaty podana w umowie euro.

Przeliczenie wg obecnego kursu 4,60 PLN:

450 EUR x 4,60  PLN ( dzisiejszy kurs sprzedaży NBP ) =  2070 PLN 

Część w zł bez zmian 270 PLN

Razem: 2350 PLN (w tym 10 PLN TFP)

Dopłata różnicy do ceny imprezy turystycznej wyniesie: 90 zł za osobę

W związku z powyższym uprzejmie prosimy o dopłatę ww. różnicy za osobę wraz z drugą zaliczką do 31.12.2021 r.

                                                                      Z poważaniem Katarzyna Wójciak

Osoby z dofinansowaniem płacą całość do 31.12.2021 r. natomiast osoby bez dofinansowania po 1010 PLN

Copyright © 2015 - 2024 ZZ KADRA KWK Jas-Mos All rights reserved. Made by Hostgrafia.pl
Script logo